Cineshare maakt gebruik van cookies.
Door gebruik te blijven maken van deze website, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het plaatsen van deze cookies.
Als u de cookies weigert, kan Cineshare mogelijk niet correct werken of zelfs ontoegankelijk zijn.
Lees meer over ons cookiebeleid

Over onze KBC verzekering

Over onze KBC Verzekering

Over de korte termijnsverzekering

Om lid te worden en deel uit te maken van een uitgebreid netwerk van professionals, wordt elke aanvrager gescreend aan de hand van BTW-nummer, paspoort en algemene ervaring in de sector. Daarnaast zorgen reviews voor de nodige betrouwbaarheid.

Zekerheid wordt gegarandeerd door onze verzekeringspartner KBC.

Wij hechten veel belang aan het kunnen verhuren van je spullen met een gerust gemoed.

Je materiaal is je bron van inkomsten, beseffen wij ook als freelancers.

Als huurder neem je een potentieel enorm risico door te huren zonder verzekering.

Daarom vinden wij het nodig om de korte termijnsverzekering te verplichten.

Cineshare werkt samen met

LEROI VERZEKERINGEN
TONGERSESTEENWEG 166
3723 GUIGOVEN
tel. 011 43 99 99
fax. 011 37 50 68

FSMA-nr.114578 A
nummer IQ/72.651.238-00.00.03

schade@cineshare.be

KBC Verzekeringen is de maatschappij die de verzekering onderschrijft.

KBC Verzekeringen NV, NV met maatschappelijke zetel in België

Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven

BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven

Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.


Voor de algemene en bijzondere voorwaarden van de KBC verzekering, ga naar Verzekering

Wat moet ik doen bij schade aan mijn materiaal?

Wanneer je materiaal bij teruggave door de huurder beschadigd is, neem je enkele foto’s, en mail je ze naar schade@cineshare.be. Vermeld de plaats, tijd en manier waarop de schade of het verlies is gebeurd.

Leroi Verzekeringen neemt contact met je op om dit netjes af te handelen.

Als huurder blijft je waarborg geblokkeerd, en kan hij gebruikt worden als franchise voor de verzekering.

Hoe wordt de korte termijnsverzekering berekend?

De premie van de verplichte verzekering bedraagt 7,5% van de totale huurprijs excl BTW. Deze premie wordt automatisch verrekend bij de betaling door de huurder met kredietkaart, en komt dan ook op uw factuur te staan.

Op de verzekeringspremie betaal je geen BTW, maar wel 9,9% verzekeringstaks.

Waar is de verzekering geldig?

De verzekerde ligging is wereldwijd, voor al het materiaal dat verhuurd wordt via het platform Cineshare, met uitzondering van drones en voertuigen.

Het materieel verzekerd in deze polis betreft materieel dat door de verzekeringnemer verhuurd wordt. KBC verzekert het materiaal voor rekening van wie het behoort.

Voor welke waarde is het verhuurde A/V materiaal verzekerd?

Het verzekerde bedrag is de waarde van de verhuurde toestellen.

U heeft als verhuurder zelf dit bedrag bepaald. De verzekerde waarde is de nieuwwaarde. De maximale verzekerde waarde per verhuurd goed is 100 maal de huurprijs per dag, tenzij de marktprijs lager ligt. De marktprijs is de prijs om een gelijkwaardig goed op de markt te kopen. In dit geval is de marktprijs de maximale waarde.

Voor welke risico’s is mijn materiaal verzekerd?

De verzekering betreft een ‘alle risico’s’ verzekering, met uitsluiting van de waarborg machinebreuk.

Voor wat bedreft het verlies van het materiaal, is alleen het verlies gedekt door diefstal of poging tot diefstal als deze gepleegd wordt met:

  • Braak
  • Inklimming
  • Gebruik van valse, verloren of gestolen sleutels
  • Geweld of bedreiging
  • Heimelijk binnendringen of zich laten insluiten, op voorwaarde dat de dader andere sporen van tegenwoordigheid achterlaat dan alleen de verdwijning van de voorwerpen.

Om het diefstalrisico te beperken, moet u de ruimten en plaatsen waarin het materiaal zich bevindt, bij het verlaten ervan behoorlijk met een slot afsluiten.

Ook de niet-opspoorbare verdwijning van de huurder zelf samen met het gehuurde toestel, is verzekerd, in hoofde van de huurder zelf.

Gebouwen, studio’s en drones zijn niet verzekerd.

Bij samenloop van verzekeringen behoudt de maatschappij zich het subrogatierecht voor ten opzichte van de eigen verzekeraars van de verhuurder en de huurder.
Deze verzekering komt pas tussen in tweede rang voor zover er geen dekking is voorzien in andere polissen.

De verhuurder en de huurder verbinden zich ertoe geen contractuele verbintenissen te maken waardoor de rechten van de verzekeraar worden beperkt, eventuele aansprakelijkheidsbeperkende bedingen tussen de huurder en verhuurder zijn dan ook niet tegenstelbaar aan de verzekeraar.

Voor welke periode is het materiaal verzekerd?

De dekking voorzien door deze polis gaat in vanaf het in ontvangst nemen van de verzekerde voorwerpen door de verzekerde of zijn werknemers of onderaannemers.
De goederen zijn eveneens verzekerd tijdens het vervoer van de goederen met uitsluiting van vervoer door een transportfirma of koeriersdienst.

Zowel bij de start van de verhuur, zijnde het eerste contact tussen de verhuurder en de huurder of zijn werknemers of onderaannemers , als bij de stop van de verhuur, zijnde de teruggave van de verzekerde toestellen aan de verhuurder door de huurder of zijn werknemers of onderaannemers, zal er een checkuplijst worden afgetekend door beide partijen.

Hoeveel bedraagt de franchise?

De franchise per schadegeval bedraagt 10% van het schadebedrag met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 1 000,00 EUR.

De franchise wordt slechts eenmaal toegepast per schadeverwekkend feit.

Deze franchise is vastgesteld aan het indexcijfer der consumptieprijzen van december 2016.

Drones & vehicles, de uitzonderingen

Drones zijn onderhevig aan een specifieke regelgeving.

Drones kunnen via Cineshare enkel verhuurd worden met bijgeleverde diensten van piloot en cameraman. De verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het in orde zijn met de wetgeving. De verzekeringspremie die automatisch bij betaling wordt verrekend, storten wij u terug. Voor voertuigen geldt dezelfde regeling.

Voor complete informatie betreft de verzekering, lees de polis op de pagina Verzekering